Jak se učí německy neslyšící

  • Omlouváte svou lenost k učení němčiny nedostatkem času?
  • Říkáte si, že k tomu sednete, až… (budou ideální podmínky)?
  • Hledáte důvody, proč zrovna vám to nejde tak rychle, jak byste si představovali?

V tom případě zbystřete!

IDEÁLNÍ PODMÍNKY K UČENÍ JAZYKA NIKDY NENASTANOU, POKUD SI JE SAMI NEVYTVOŘÍTE!
Kristýna Kalinová by o tom mohla vyprávět. Naučila se výborně německy i přesto, že je neslyšící. Já vím, taky mě v první chvíli napadlo, jak je to vůbec možné.

Zajímalo mě, jak se učí cizí jazyky neslyšící, proto jsem Kristýnu trochu vyzpovídala. Věřím, že na jejím příběhu pochopíte, že se německy může naučit opravdu každý – ano, i vy!

nemcina pro neslysici

Kristýno, jak jste se dostala k němčině?

K němčině jsem se dostala díky mé mamince, která si uvědomila, že bude po revoluci potřeba umět nějaký světový jazyk a zároveň si byla vědoma toho, že díky mé sluchové ztrátě to nebude úplně jednoduché. Mamka zvažovala anglický a německý jazyk. Nakonec se přiklonila k německému jazyku, protože se většina slov vyslovuje tak, jak se píše (až na pár výjimek). Mamka sama němčinu ovládá, v mládí jezdila do NDR na praxi a měla německé přátele.

Jak vážné je Vaše sluchové postižení? Kolik rozumíte oproti lidem bez tohoto handicapu?

Mám celkové ztráty kolem 100%, tudíž bez techniky vůbec neslyším. Od tří a půl let jsem postupně ztrácela sluch na jednom, poté i na druhém uchu. V šesti letech jsem přes noc ohluchla úplně, strávila nesčetně dní v nemocnicích a posléze jsem dostala první sluchadla. S nimi jsem sice slyšela, ale ne vše. Sluchadla totiž zvuk jen zesilují a mnoho zvuků jsem neslyšela vůbec. V březnu 2017 jsem byla implantována ve FN Motol a nyní jsem uživatelkou kochleárního implantátu, což je zařízení nahrazující poškození vnitřního ucha. Stále ještě pracuji na zlepšení poslechu, ale již nyní slyším více zvuků než dříve se sluchadly. I přes to, že slyším jinak než dříve a lépe, nebudu nikdy slyšet jako slyšící člověk. Pohybuji se však ve slyšící společnosti a dobře odezírám, proto jsou někteří lidé překvapeni, když jim sdělím, že neslyším.

Jak se učí cizí jazyky neslyšící? Má to nějaká konkrétní specifika?

S výukou němčiny jsem začala brzy, v 7 letech, když mě mamka přihlásila do kroužku NJ. Kroužek vedla starší milá paní učitelka. Výuka probíhala formou her, písniček, malování atd… Kroužek jsem navštěvovala se slyšícími dětmi a vedla jsem si celkem dobře, jen jsem nechápala, k čemu mi to bude =). Samozřejmě jsem protestovala s pořád se vyptávala, proč se neučím AJ, ale mamka vytrvala. Na druhém stupni ZŠ jsem měla NJ již povinnou. Paní učitelka původně učila ruštinu, po převratu se přeorientovala na NJ, podle toho také vypadala výuka. Naučila nás snad milion slovíček, ale to podstatné, jak utvořit správně větu, to bohužel ne.
Po ukončení základní školní docházky jsem nastoupila na gymnázium pro SP v Praze. První týdny jsem přijížděla domů s pláčem, protože jsem prostě nemohla utvořit větu, ostatní spolužáci „šprechtili“ německy obstojně, ale já prostě ne. A jelikož se málokdy vzdávám, rozhodla jsem se bojovat. Měla jsem naštěstí úžasnou paní profesorku NJ, která mě zasvětila do tajů němčiny a během pár měsíců jsem „šprechtila“ jako moji spolužáci.
Další rok nám bylo nabídnuto studium na partnerské škole v Neckargemündu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, což jsem kategoricky odmítla. Necítila jsem, že moje němčina je na takové úrovni, abych mohla studovat v Německu. Opět zasáhla mamka, proč to nezkusit? Přece se taková nabídka neodmítá a jistě nebudu ani litovat.
Po delší úvaze jsem se rozhodla jít do toho, nebyla jsem ale sama, šel do toho se mnou i můj nejlepší kamarád Radek. Společně jsme hledali sponzory, což se nám podařilo a v roce 2004 jsme společně odjeli. Každý jsme však byli v jiné třídě, což bylo skvělé a byli jsme hozeni do vody a museli plavat. Radek v Neckargemündu strávil rok, já si studium prodloužila o další rok a školu zdárně ukončila.
Po návratu do ČR jsem úspěšně složila maturitní zkoušku a rozhodla se ke studiu na vysoké škole. Bohužel jsem si nevybrala vhodný obor a trápila se, proto jsem se rozhodla studium zanechat a další rok jsem se přihlásila ke studiu učitelství na Univerzitě Hradec Králové. Vybrala jsem si obor NJ a Historie, i přes to, že mi bylo zdůrazňováno, že tyto obory pro mě z hlediska mého „neslyšení“ nejsou vhodné. Nedala jsem se a univerzitu vystudovala. Během studia jsem strávila 5 měsíců v rámci Erasmus projektu na nejmenší univerzitě SRN – v bavorském Eichstättu. Zde jsem se seznámila s mnoha zajímavými lidmi z celého světa a se studiem jsem neměla větší problémy.
Neslyšící se učí většinou dva cizí jazyky, a to angličtinu a němčinu. Mnoho neslyšících má omezenou slovní zásobu, nerozumí zkrátka všem slovům, ale základy jazyka se naučit mohou (pokud mají chuť, jsou ctižádostiví a vytrvalí). Pro výuku cizího jazyka je vhodná menší učebna, která je dobře osvětlená a má dobrou akustiku (koberec, nábytek, závěsy atd…), je vybavená interaktivní tabulí. Vhodné je také správné umístění lavic (do půlkruhu), aby na sebe každý viděl a aby dobře viděl i na vyučujícího. Co se týče počtu žáků, je nejlepší menší počet osob (cca do 10). Vyučující musí dobře artikulovat, aby mohli žáci či studenti odezírat, je vhodné, aby po každém žákovi zopakoval, co žák říkal (kdyby mu nebylo rozumět). Nová slova je třeba zapsat na tabuli a poté správně vyslovit (i několikrát). Hodně pomáhá i interaktivní tabule. Co se týče poslechu, jsou žáci limitovaní (ne každý poslech slyší).

S jakými největšími překážkami bojují při učení němčiny sluchově postižení?

Velké problémy dělá správná výslovnost, je však potřeba zdůraznit, že neslyšící neslyší jako slyšící člověk a nikdy tak slyšet nebudou. Proto je důležité, aby uměli slova vyslovit tak, aby zněla co nejvíce podobně, i přes např. nesprávný přízvuk. Je důležité se domluvit než řešit přízvuk. Dále bojují s pády, předložkami, slovosledem ve větách se spojkami, členy atd… Mnoho neslyšících totiž neovládá pády, předložky či slovosled v češtině a chyby pak přenáší i do cizího jazyka.

Jak jste se naučila správně německy vyslovovat?

Paní profesorka na gymnáziu nás vedla k správné výslovnosti. Sama mluvila německy tak dobře, že i rodilí Němci byli překvapeni z její dokonalé výslovnosti. Dbala na to, abychom se co nejvíce přiblížili k její výslovnosti a každé špatně vyslovené slovo s námi nacvičovala. Dále jsme měli německou konverzaci s rodilou Němkou, což byla maminka jedné naší spolužačky a ta nás také vedla k tomu, abychom se naučili vyslovovat slova s co největším přízvukem, jak jen to bylo možné. Mnoho z nás mělo problém s vyslovením určité hlásky v češtině, natož v němčině, ale to nebránilo v tom, abychom se zlepšovali.

Dokážete v němčině odezírat. Jak se to dá naučit?

Naučila jsem se odezírat sama, když jsem přišla v šesti letech o sluch. Dodnes nevím jak a přijde mi to přirozené. Pro mnoho lidí je to zatraceně těžké (zkuste říkat slova bez hlasu, zda se vám to povede a nešeptejte u toho). Odezírání se dá naučit, ale ne každému se to povede. Hodně při odezírání pomáhá také mimika obličeje a výraz mluvícího. Německy odezírám bez problémů, dokážu mezi jazyky přepínat a nepřijde mi to vůbec divné. Samozřejmě, že i při odezírání nastávají problémy, např. při nepřirozené a přehnané artikulaci, někdo má příliš dlouhé vousy, divné zuby, málo otevírá ústa, artikuluje příliš rychle (drmolí), má špatnou mimiku atd. Pokud však nerozumím, oznámím to dotyčnému a poprosím ho o zopakování a o pomalejší tempo mluvy. Hodně dělají také párové souhlásky, které dokážou odezírání pořádně ztížit.

Ovládáte i německý znakový jazyk?

Německý znakový jazyk neovládám. Sice jsem se ho mohla při pobytu v Neckargemündu naučit, ale dala jsem přednost mluvené řeči,  která mi je bližší a v praxi běžnější. Nicméně jsem se naučila jednotlivé znaky, které jsem používala v komunikaci se spolužáky.

Která forma výuky Vám dala nejvíc?

Možná budu staromódní, ale nejvíce jsem se naučila drilem. Některá slovíčka mi do hlavy padly automaticky (např. das Düngemittel – nevím proč toto slovo, ale pamatuji si ho po těch letech dodnes skvěle =D), jiná jsem si nezapamatovala ani po neustálém opakování. Hodně mi pomohlo čtení a orientace v článcích, dále různé hry a sledování německých seriálů a filmů s titulky (např. In aller Freundschaft).
Díky za rozhovor!

Stále ještě váháte, jestli se německy dokážete naučit i vy? V tom případě přejděte na tento článek >>
Jsem lektorkou němčiny online a ráda pomůžu zlepšit znalosti němčiny i vám! Mám dostatek zkušeností ze skupinových kurzů v Německu, zároveň ale i odučené tisíce hodin jednotlivců přes Skype. V mých Skype lekcích šitých na míru vašim jazykovým cílům a potřebám vám ukážu, že němčina opravdu není tak složitá, jak jste si dosud mysleli :) Pokud potřebujete popostrčit ve vašich znalostech němčiny, pomůže vám můj jazykový test. Pokud hledáte ten správný online kurz právě pro vás, mrkněte na mé videokurzy či intenzivní kurzy. Více informací o mně najdete tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů